avhemligat.se Böcker & Artiklar  Spionlexikon  Dokumentärer  Kontakt 
svenskt spionlexikon
focus
A-E   F-K   L-R   S-Ö

ABW; Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego. Polens nationella säkerhetstjänst grundad 2002. Under ledning av Andrzej Barcikowski 2002-2005, Witold Marczuk 2005-2006, Bogdan Swieczkowski 2006-2007, Krzysztof Bondaryk 2008-2013, Dariusz Luczak från 2013.
Abwehr; tysk militär underrättelsetjänst 1921-1944. Uppgick 1944 i RSHA. Under ledning av överstelöjtnant Friedrich Gempp 1920-1927, överstelöjtnant Günter Schwantes 1927-1929, överstelöjtnant Ferdinand von Bredow 1930-1932, kommendör Konrad Patzig 1932-1934, Wilhelm Canaris 9135-1944, överste Georg Hansen 1944-1945.
Adler, Gustaf; svensk medb. Tysk handelsspion under första världskriget. Täcknamn: Gustaf Eagle, 198. Studerade juridik vid Lunds universitet.
Adlercreutz, Carlos (1890-1963); svensk medb. Överste 1939 och chef Försvarsstabens underrättelseavdelning 1937-1942. Underlöjtnant vid Svea livgarde (I 1) 1910. Kandidatexamen i juridik vid Stockholms högskola 1916. Kapten 1925. Svenska delegationen till Nationernas Förbund 1929-1931. Militärattaché i Helsingford 1932-1935. Major vid Generalstaben 1933. Major vid Älvsborgs regemente 1936. Överstelöjtnant 1936. Avdelningschef Försvarsstabens utrikesavdelning 1936. Avdelningschef Försvarsstabens underrättelseavdelning 1937-1942. Överste 1939.
AFSA; Armed Forces Security Agency. Amerikansk signalunderrättelseorganisation grundad 1949 utifrån Army Security Agency (ASA). Föregångare till National Security Agency (NSA) som grundades 1952.
Ahlgren, Per Arvid Christian (1897-1965); svensk medb. Kapten. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Al-Dulaimi, Fakhi H. Ahmed; irakisk medb. Tjänsteman vid Iraks legation i Stockholm. Utvisad 1979.
Albrecht, Horst; tysk medb. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm 1942-1943.
Alfagruppen; rysk enhet inom FSB med ansvar för terroristbekämpning inom Ryssland. Även Alpha.
Algernon, Carl-Fredrik R. (1925-1987); svensk medb. Konteramiral och kigsmaterielinspektör. Souschef Östra militärområdesstaben från 1972. Omkom då han den 15 januari 1987 föll framför ett tåg vid T-centralen i Stockholm. Omständigheterna kring dödsfallet är osäkra och enligt en teori mördades han av Stasi.
Alhava, Armas A. (1905-1981); finsk medb. Chef för den finländska säkerhetspolisen Skypo 1949-1972. Hade fram till 1935 efternamnet Byckling. Polisinspektör i Lapplands län 1941-1949.
Allenby, Karin (f.1916); svensk medb. Rekryterad av den svenska militära underrättelsetjänsten 1939. Täcknamn Anette.
Almaz; sovjetiskt projekt med militära rymdstationer 1971-1976. Totalt tre Almaz-stationer sköts upp (Saljut 2, Saljut 3 och Saljut 5).
Almquist, Eric Gustaf Hjalmar (1896-1963); svensk medb. Kapten (1932). Major (1939). Överstelöjtnant (1945). Kronobergs regemente (I11). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Almström, Harald Robert H. (1913-1994); svensk medb. Löjtnant (1937). Örlogskapten. Flygstabens underrättelseavdelning från 1971.
Alsos; täcknamn på västallierad operation i andra världskrigets slutskede med syftet att ta kontroll över Tysklands nukleära forskningsresurser.
Aman; Agaf HaModi'in. Israelisk militär underrättelsetjänst grundad 1950. Enligt en uppskattning 1996 tjänstgör 7 000 personer vid Aman.
Andersson, Carl Albin; svensk medb. Inkasserare. Dömd 1942 till straffarbete i tio månader.
Andersson, Edgar Paul (1895-1990); svensk medb. Författare. Franska främlingslegionen. Frivillig i Spanska inbördeskriget. Frivillig i Finland. Agent Abwehr.
Andersson, Ernst Hilding (1909-2007); svensk medb. Flaggmaskinist (1940) och sovjetisk spion. Vid svenska Flottan från 1927. Underofficers- och övermaskinistexamen 1934. Engagerad kommunist. Värvad som sovjetisk spion 1946 via tidningen Ny Dag av legationssekreterare Konstantin Vinogradov vid sovjtiska legationen i Stockholm. Rapporterade från januari 1947 om svenska marina förhållanden till Tass-korrespondenten Victor Anissimov. Anhållen 1951 och dömd för grovt spioneri till livstids straffarbete. Frigiven efter 10 år.
Andersson, Gösta S.; svensk medb. Diversearbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i ett år och sex månader.
Andersson, Nikolaj Ivanovitj; rysk medb. Journalist. Dömd 1914 för spionage till fängelse i fem år.
Andersson-Ewertz, John (1879-1957); svensk medb. Översättare. Rapporterade på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm om fartygstrafik i Göteborgs hamn. Anhållen 1942 och dömd för spioneri och olovlig underrättelseverksamhet till straffarbete i ett år och sex månader.
Andreasson, Curt; svensk medb. Tillhörde H-sektionen vid C-byrån.
Angelin, Olof Fredrik (1888-1976); svensk medb. Kommendör (1943). Marinattaché vid svenska beskickningen i Köpenhamn och Oslo 1934-1937, Paris och Haag 1937-1941, Washington 1943-1947.
Anissimov, Victor; rysk medb. Journalist. Tass Stockholm. Kontaktperson för Enbom.
Anstrin, Bo (1927-2006); svensk medb. Kontaktman för T-kontoret inom handelsflottan från 1946. Från mitten av 1950-talet medarbetare vid T-kontoret i Stockholm. Officiellt anställd vid Sjöfartsverket. Ansvarig för T-kontorets verksamhet i Malmö från 1961 (med inriktning mot Polen och DDR). Operationschef vid IB från 1965. Pensionerad 1975.
Antonsson, Esther (avl.1989); svensk medb. Sekreterare. Anlitad av C-byrån under andra världskriget.
APLAA; Office of Asian Pacific, Latin American and African Analysis. Regional avdelning inom amerikanska CIA.
Arninge, Georg Stellan (1918-1976); svensk medb. Kapten (1956). Värmlands regemente (I2). Arméstabens underrättelseavdelning från 1961.
Arnstorp, Hans Göran Oscar (1923-2000); svensk medb. Major. Flygstabens underrättelseavdelning från 1968.
ASA; United States Army Security Agency. Amerikansk signalunderrättelsetjänst 1945-1976.
Ascher, Siegfried (1901-1954); tysk medb. Journalist. Agent i Italien på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm. Anhållen den 28 april 1942 men inte åtalad. Beslut togs den 21 augusti 1942 om att Ascher skulle utvisas, men detta genomfördes aldrig.
ASIS; Australian Secret Intelligence Service. Australiensisk underrättelsetjänst grundad 1952.
Assanovitch, Peter; rysk medb. Överstelöjtnant. Militärattaché vid ryska legationen i Stockholm 1912-1914. Utvisad 1914.
Austrinsky, Bertil (1918-1962); korrespondent. Inblandad i det så kallade Blackmanfallet. Anhållen 30 juli 1942 som misstänkt för spionage och sabotage. Dömd 1942 till straffarbete i ett år och sex månader för olovlig underrättelseverksamhet, förberedelse till sabotage och första resan stöld.
AW; Agencja Wywiadu. Polsk underrättelsetjänst för utrikes underrättelseinhämtning grundad 2002. Under ledning av brigadgeneral Maciej Hunia sedan 2008.
Averine, Yuri (f.1936); sovjetisk medb. Generalkonsul i Göteborg från 1979. Utvisad 1982.
AVH; Allamvedelmi Hatosag. Ungersk säkerhetspolis 1945-1956. Före 1950 Magyar Allamrendorseg Allamvedelmi Osztalya (AVO). Före 1946 Budapesti Fokapitanysag Politikai Rendeszeti Osztalya (PRO).
AVO; se AVH.
Avonmouth; täcknamn på operation där brittiska trupper i april 1940 skulle landsättas i Nordnorge för att därefter via Sverige ta sig till Finland. Genomfördes ej.
Axelsson, Helmer; svensk medb. Skogsvaktare. Agent för Norge under andra världskriget.
Axelsson, Stig; svensk medb. Kapten. C-byrån. Engagerad i operation Stella Polaris.

B-kontoret; se Grupp B
Backlund, Tor S. (1921-2001); svensk medb. Kapten (1953). Major (1962). Överstelöjtnant (1972). IB.
Baier, A. Andreas; tysk medb. Wollwerberligan. Dömd till straffarbete i tre år och sex månader.
Bakourski, Alexis; sovjetisk medb. Major. Bitr. militärattaché Sovjets legation i Stockholm.
Baldwin, Phillip; amerikansk medb. OSS. Amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget. Täcknamn: Palladium.
Baranovsky, George; sovjetisk medb. Legationssekreterare vid sovjets legation i Stockholm. Utvisad 1963.
Bartel, Elsa (f.1903); svensk medb. Kanslibiträde Svenska legationen i Berlin. Anhållen 1946 för spionage 1941-1945.
Bauersfeld, Helmut (1907-1977); tysk medb. Dr. Medarbetare vid tyska säkerhetstjänsten SD från 1934. Medlem i NSDAP och SS. Docent vid Deutschen Akademischen Austauschdienstes i Dublin 1932-1933. Ledare Außenamtes München des DAAD i München från 1938. Ledare för Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Stockholm från september 1941. Chef Tyska Vetenskapsinstitutet i Sverige. Utvisad i februari 1945.
Baumann, Lorentz Bernhard; tysk medb. Ingenjör. Rysk spion i Sverige 1911-1913. Dömd till straffarbete i ett år och sex månader.
Beach, Donald W; brittisk medb. Direktör. Dömd 1940 vid Stockholms rådhusrätt för spionage till straffarbete i nio månader.
Beckman, Nils B. (1925-1990); svensk medb. Byråsekreterare. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1957.
Behrisch, Arno E. (1913-1989); tysk medb. Typograf. Rickmanligan. Dömd till straffarbete i tre år och sex månader.
Belaiff, S. N. Bill (1915-1979); svensk medb. Arméstabens underrättelseavdelning från 1971.
Bennedich, Carol (1905-1994); svensk medb. Militärattaché vid svenska beskickningen i Moskva 1944-1948. Överste (1952). Överste av 1 graden (1959). IB.
Berendt, Georg A. (1896-1979); svensk medb. Ryttmästare (1933). Överstelöjtnant (1952). Livregementets husarer (K3). Chef underrättelsebyrån under 1930-talet. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Berg, Berger; amerikansk medb. OSS. Skogsattaché vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget.
Bergenstrand, Klas (1945-2007); svensk medb. Jurist. Chef säkerhetspolisen 2004-2007.
Bergling, Stig (1937-2015); Polis. Dömd till livstids fängelse för grovt spioneri 1979. Rymde till Sovjet 1987. Återvände till Sverige 1994 och frigavs från fängelset 1997. Alias: Eugén Sandberg, Eugén Sydholt.
Bergström, E. Ingvar (1913-1996); svensk medb. Agent C-byrån, Västsverige.
Berkov, Dmitri (f.1953); sovjetisk medb. Vicekonsul vid Sovjetunionens konsulat i Göteborg från 1978.
BfV; Bundesamt für Verfassungsschutz. Västtysk och senare tysk underrättelsetjänst grundad 1950.
Biggs, Ernest J. (f.1896); brittisk medb. Annonschef. Rickmanligan. Dömd 1940 till straffarbete i fem år.
Billgren, Clary (avl.2001); svensk medb. Anlitad av C-byrån under andra världskriget.
Binney, George (1900-1972); brittisk medb. Representant för brittiska Ministry of Supplies vid legationen i Stockholm från 1939.
Birkendahl, Hermann; tysk medb. Direktör DDR:s kulturcentrum i Stockholm fram till 1990.
Birnbaum, Immanuel (1894-1982); tysk medb. Journalist. Uppdrag av tyska underrättelsetjänsten att utföra spionage mot de allierade i Stockholm. Anhållen 1940 och dömd till fängelse i åtta månader.
Björkman, Kurt Einar; svensk medb. Mekaniker. Frivillig i Norge 1940. Anhölls den 4 januari 1940 och dömdes den 16 juli 1941 vid Stockholms rådhusrätt för hemlig underrättelseverksamhet. Förklarades emellertid straffri då han ansågs behöva vård på sinnessjukhus.
Blackman, Ivan (1910-1982); svensk medb. Köpman/Steward. Anhållen 30 juli 1942 som misstänkt för spionage och sabotage. Dömd 1942 till straffarbete i sju år.
Bleakley, Albert (1906-1967); brittisk medb. Tjänsteman vid brittiska legationen i Stockholm och senare brittiska konsulatet i Helsingborg.
Bleiss, Leopold Walter (f.1900); tysk medb. Postiljon. Kurir för den tyska underrättelsetjänsten. Anhölls 1940 och utvisad till Tyskland.
Blom, Nils Erik (1922-2009); svensk medb. Lagerbiträde. Anhållen 1941 och dömd för uppsåt att skada annans egendom och förvaring av sprängämnen till fängelse i tre månader, villkorlig dom.
Blomkvist, K. Theodor; svensk medb. Järnarbetare. Dömd 1942 till straffarbete i tre år.
BND; Bundesnachrichtendienst. Tysk underrättelsetjänst grundad 1956.
Bolte, Herman F. W. A. (f.1891); tysk medb. Korrespondent i Sverige från 1927. Utvisad misstänkt för spionage i maj 1940. Abwehr Norge 1941-1943.
Bomhard, Heinz von; tysk medb. Dr.jur. Hauptmann. Tjänstgjorde vid Kriegsorganisation Schweden från sommaren 1944. Officiellt assistent vid tyska legationens handelsavdelning i Stockholm.
Bonde, Carl C:son (1897-1990); svensk medb. Kapten. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Bonde, Thord C:son (1900-1969); svensk medb. Överstelöjtnant (1943). Överste (1946). Generalmajor (1954). Generallöjtnant (1957). Militärattaché vid svenska beskickningen i Washington 1943-1945.
Boney, Jamesul; amerikansk medb. Amerikanska ambassaden i Stockholm på 1970-talet. CIA.
Bonney, Thérese (1894-1978); amerikansk medb. Journalist. Agent för OSS. I Stockholm hösten 1942.
Borgström, Hans Adolf (1915-1949); svensk medb. Fänrik. Dömd 1941 till straffarbete i sex år.
Borissov, Ivan Dmitrijevitj; sovjetisk medb. Ambassadråd vid Sovjetunionens ambassad i Stockholm från 1957. KGB-resident i Stockholm 1957-1960.
Borlind, Ove Hugo Kristian (1903-1970); svensk medb. Kapten (1937). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
BRAC; Buró de Represión de Actividades Comunistas. Kubansk säkerhetspolis under 1950-talet.
Brammer, Jacob Heinrich (1881-1961); tysk och svensk medb. Sjökapten. Upplät sin bostad som täckadress åt tyska legationen. Dömd 1940 för spioneri till straffarbete i sex månader.
Bratanov, Dimitre Tzotchev; bulgarisk medb. Envoyé vid Bulgariens ambassad i Stockholm från 1958.
Brewer, Georg E.; amerikansk medb. OSS. Chef Westfield Mission. Assistent till pressattachén vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget. Täknamn: Apollo.
Bridford; täcknamn för brittisk operation där svenska kullager fördes till Storbritannien med hjälp av fem brittiska kanonbåtar.
Bronner, Kurt H. K. (1908-1989); tysk och svensk medb. Agent C-byrån. Dömd februari 1943 av Göteborgs Rådhusrätt till straffarbete i 10 månader för olovlig underrättelseverksamhet.
Brunkhorst, Friedrich (f.1913); tysk medb. Konsulatsekreterare.
Brådfors, Helge (1901-1955); svensk medb. Agent C-byrån, Västsverige.
BSI; Bezpecnostní informacni sluzba. Tjeckisk inrikes underrättelsetjänst grundad 1994.
BStU; Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Tysk myndighet för bevarandet av dokument upprättade av östtyska Stasi.
Büro Wagner; beteckning på tyska Abwehrs kontor i Stockholm under andra världskriget.
Busch, Friedrich; tysk medb. Major. Abwehr. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm 1943-1944.
Butler, Ewan; brittisk medb. Major. SOE Stockholm 1943-1945. Bitr. militärattaché brittiska legationen i Stockholm från 1943.

C-byrån; svensk underrättelseorganisation 1939-1946 under ledning av Carl Petersén. Före 1942 G-byrån. Från 1946 T-kontoret.
Canaris, Wilhelm (1887-1945); tysk medb. Chef för den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr 1935-1944. Sjökadett vid den tyska marinen 1905. Tjänstgjorde under första världskriget ombort på SMS Dresden som sänktes vid Isla Robison Crusoe. Engagerades på 1920-talet inom den tyska underrättelsetjänsten. Kapten (1931), Konteramiral (1935), Viceamiral (1938), Amiral (1940). Avrättad den 9 april 1945 i koncentrationslägret Flossenbürg.
Carlsson, Conrad O. (1896-1963); svensk medb. Skogsinspektör. Rapporterade om varutransporter i Sundsvall till tyska legationen i Stockholm. Anhållen 1940 och dömd till straffarbete i tio månader.
Carlsson, Eric "Napoleon"; svensk medb. Droskägare i Särna. Agent för Norge under andra världskriget.
Caroli, Gösta (1902-1975); svensk medb. Journalist. Agent för tyska Abwehr 1937-1940. Brittisk dubbelagent 1940-1941. Täcknamn: Nilberg, 3719, SUMMER.
Cazorek, Morgan Eskil (född ca 1928). I april 1957 dömd till straffarbete i ett år och tre månader för olovlig underrättelseverksamhet.
Castleton, Harry (f.1886); brittisk konsul i Malmö från 1919. Misstänktes för olovlig underrättelseverksamhet under andra världskriget.
CBA; Centralne Biuro Antykorupcyjne. Polsk säkerhetsorganisation för arbete mot korruption grundad 2006.
Ceder, G. Anton; svensk medb. Grovarbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i fem månader.
Ceder, Lilian R.; svensk medb. Enbomligan.
Cederberg, Axel Gunnar Eugen (1922-2008); svensk medb. Kapten. Arméstabens underrättelseavdelning från 1961.
Centerwall, Gustav W. E. (1930-1985); svensk medb. Löjtnant (1953). Överstelöjtnant (1972). Norrlands artilleriregemente (A4). IB.
CESID; Centro Superior de Información de la Defensa. Spansk underrättelsetjänst 1977-2002.
Chartjenko, Vasilij; sovjetisk medb. Biträdande marinattaché vid Sovjetunionens ambassad i Stockholm från 1966. Kommendörkapten.
Christensen, Albert E.; dansk och brittisk medb. Brittisk vicekonsul i Göteborg. SOE.
CIC; Counter Intelligence Corps. Amerikanska arméns kontraspionagekår 1917-1961. Före 1942 Corps of Intelligence Police (CIP). Kårens uppgifter övertogs 1961 av U.S. Army Intelligence Corps och 1967 av U.S. Army Intelligence Agency.
CIP; Corps of Intelligence Police. se CIC.
CIU; Central Interpretation Unit. Se JARIC.
Colby, William (1920-1996); amerikansk medb. OSS från 1943. Stockholm 1951-1953. Chef CIA 1973-1976.
Colossus; brittisk dator byggd 1943 vid Bletchley Park för att knäcka tyska meddelanden krypterade med krypteringsmaskinen Lorenz SZ40/42.
Conrad, Ernst (1917-2000); svensk medb. Ingenjör. Dömd 1942 för delaktighet i spioneri till straffarbete i åtta månader.
Croft, Andrew; brittisk medb. SOE. Bitr. militärattaché brittiska legationen i Stockholm 1941-1942.
CSE; Communications Security Establishment. Kanadensisk signalunderrättelsetjänst grundad 1946.
CSIS; Canadian Security Intelligence Service. Kanadensisk underrättelsetjänst för inrikes säkerhet grundad 1984.

Dahl, Ørnulf; norsk medb. Major. Chef militärkontoret MI-2 vid norska legationen i Stockholm under andra världskriget.
Dahlgren, Bengt Adolf Roland (1912-1998); svensk medb. Tulltjänsteman. Dömd 1942 för försummelse i tjänsten.
Danielsson, Jan (1940-2009); svensk medb. Jurist. Chef säkerhetspolisen 2000-2003.
Danielsson, Otto; svensk medb. Kriminalkommissarie. Chef Allmänna Säkerhetstjänstens tredje avdelning (de allierade).
DCRI; Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Fransk inrikes säkerhetstjänst grundad 2008.
DDIS; Danish Defence Intelligence Service. Se FE.
Degerblom, Bengt K. R. (1925-2002); svensk medb. IB.
Delbrück, Heinz; tysk medb. Chef informationsavdelningen vid tyska legationen i Stockholm.
Denham, Henry (1897-1993); brittisk medb. Marinattaché vid brittiska legationen i Stockholm 1940-1945.
DGI; Direccion General de Inteligencia. Se DI.
DGSE; Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Fransk underrättelsetjänst grundad 1982.
DGSP; Departamentul Securitaii Statului. Rumänsk hemlig polis 1944-1989. Även Securitate.
DI; Direccion de Inteligencia. Kubas underrättelsetjänst grundad 1961. Tidigare Direccion General de Inteligencia (DGI).
DIA; Defense Intelligence Agency. Amerikansk militär underrättelsetjänst sedan 1961.
Dickson, James I. A. (1899-1980); svensk medb. Agronom. Frivillig kapten i Finland 1939-1940. Frivillig i Norge 1940. Riksdagsman från 1941. Agent C-byrån.
Dimitrov, Dimitre; bulgarisk medb. Tredje legationssekreterare vid Bulgariens ambassad i Stockholm från 1958.
DIS; Defence Intelligence Staff. Underrättelseavdelning inom brittiska försvarsdepartementet.
DISIP; Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Venezuelas underrättelsetjänst 1969-2009. Ersattes av SEBIN.
Donovan, William J. (1883-1959); amerikansk medb. Generalmajor. Chef OSS 1942-1945.
DS; Durzhavna Sigurnost. Bulgarisk säkerhetstjänst till 1989.
DSS; Diplomatic Security Service. Enhet för de amerikanska diplomaternas säkerhet. Före 1985 Office of Security (SY).
DST; La Direction de la surveillance du territoire. Fransk underrättelsetjänst för främst kontraspionage 1944-2008.
Durgin, Edward Robinson; amerikansk medb. Biträdande marinattaché vid USA:s ambassad i Stockholm från 1937. Löjtnant. Bosatt i Berlin.
Döbeln, Georg von (1904-1995); svensk medb. Kapten (1939). Överstelöjtnant (1951). Chef inrikesavdelningen (kontraspionaget), Försvarsstaben.
Dövle-Dollis-Dahlgren, Astrid (1899-1981); norsk och svensk medb. Dömd 1944 för spionage till straffarbete i två år.

Eagle, Gustaf; se Adler.
Echelon; informationinsamlings- och övervakningsnätverk inriktat på satellit- och radiosändningar, telefonsamtal och fax samt epost.
Eckerman, Charlotte (1759-1790); svensk medb. Operasångare och skådespelare. Svensk spion bland utländska ambassadörer i Sverige på 1780-talet.
Edeen, Alf J. (1921-1996); svensk medb. Förste byråsekreterare. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1961.
Edenberg, Willy (1909-1990); svensk medb. Kommendörkapten (1945). Marinattaché vid svenska legationen i Moskva 1945-1949.
Eger, Walter (f.1893); tysk medb. Köpman. Dömd 1941 för spioneri till straffarbete i tio månader.
Egorov, Viktor; sovjetisk medb. Major. Bitr. militärattaché vid Sovjets legation i Stockholm.
Eichborn, John (1879-1969); svensk medb. Steward. Rapporterade på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm om fartygstrafik i Göteborgs hamn. Anhållen 1942 och dömd för spioneri och olovlig underrättelseverksamhet till straffarbete i ett år och sex månader.
Ekegård, Kerstin; svensk medb. Sekreterare vid C-byrån.
Elisofon, Eliot (1911-1973); amerikansk medborgare. Fotograf och fotojournalist. OSS-agent.
Ellioth, C. Folke F. (1894-1962), svensk medb. C-byrån.
Ellsén, Carl Crister Albrektsson (1908-1983); svensk medb. Journalist. Anhållen 1942 för spioneri.
Elmér, Birger (1919-1999); svensk medb. Kapten (1955). Chef Grupp B och B-kontoret 1957-1965. Chef IB 1965-1975. Överstelöjtnant (1972).
Enbom, Fritiof (1918-1974); svensk medb. Journalist. Arresterad 1952 och dömd för spioneri till livstid straffarbete. Frigavs 1963.
Enbom, Martin; svensk medb. Trädgårdsmästare. Enbomligan.
Erhardt, Karl Nils Wilhelm (1905-1947); svensk medb. Löjtnant (1931). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Erichsen, Hans S.; amerikansk medb. OSS. Biträdande marinattaché vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskrigt. Täcknamn: Vaudeville.
Erickson, Eric (1890-1983); svensk medb. Agent för OSS i Tyskland 1939-1945.
Ericsson, Anatole (1910-2001); svensk medb. Anställd vid L M Ericsson. Dömd 1956 för grovt spioneri.
Eriksson, Arvid Mauritz (1898-1976); svensk medb. Överste (1945). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937. Militärattaché vid svenska beskickningen i Washington 1945-1947.
Eriksson, Benkt; svensk medb. Kurir för UX under andra världskriget. Karlstad.
Eriksson, J. W.; svensk medb. Befälhavare på Sveaångaren Tellus. Dömd 1917 för spionage i Tyskland till fyra års straffarbete.
Eriksson, My (1892-1968); tysk och svensk medb. Agent för Abwehr i Storbritannien 1937-1939. Internerad 1939-1945.
Eriksson, Oskar H.; svensk medb. Grovarbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i sex månader.
Eriksson, Stig Adolf (1917-1982); svensk medb. Menig soldat i Svenska Frivilligkåren 1939/1940. Stred mot tyskarna i Norge 1940. Agent för Abwehr. Dömd till ett års straffarbete.
Ernst, Wolfgang (f.1913); tysk medb. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm.
Essen, R. Gustaf D. von (1883-1936); svensk medb. Underlöjtnant (1903). Löjtnant (1907). Skånska husarregementet. Häktad för spioneri i Ryssland 1913. Frisläppt mot borgen och ej åtalad.


MI5 Double Cross 1939-1945

Dubbelagenter
Litteratur
Saknas något?
Behöver något korrigeras eller kompletteras?

Tveka inte att skicka ett mail:
simon.olsson (a) avhemligat.se.