avhemligat.se Böcker & Artiklar  Spionlexikon  Dokumentärer  Kontakt 
svenskt spionlexikon
focus
A–E   F–K   L–R   S–Ö

ABW; Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego. Polens nationella säkerhetstjänst grundad 2002. Under ledning av Andrzej Barcikowski 2002–2005, Witold Marczuk 2005–2006, Bogdan Swieczkowski 2006–2007, Krzysztof Bondaryk 2008–2013, Dariusz Luczak från 2013.
Abwehr; tysk militär underrättelsetjänst 1921–1944. Uppgick 1944 i RSHA. Under ledning av överstelöjtnant Friedrich Gempp 1920–1927, överstelöjtnant Günter Schwantes 1927–1929, överstelöjtnant Ferdinand von Bredow 1930–1932, kommendör Konrad Patzig 1932–1934, Wilhelm Canaris 1935–1944, överste Georg Hansen 1944–1945.
Adler, Gustaf; svensk medb. Tysk handelsspion under första världskriget. Täcknamn: Gustaf Eagle, 198. Studerade juridik vid Lunds universitet.
Adlercreutz, Carlos (1890–1963); svensk medb. Överste 1939 och chef Försvarsstabens underrättelseavdelning 1937–1942. Underlöjtnant vid Svea livgarde (I 1) 1910. Kandidatexamen i juridik vid Stockholms högskola 1916. Kapten 1925. Svenska delegationen till Nationernas Förbund 1929–1931. Militärattaché i Helsingford 1932–1935. Major vid Generalstaben 1933. Major vid Älvsborgs regemente 1936. Överstelöjtnant 1936. Avdelningschef Försvarsstabens utrikesavdelning 1936. Avdelningschef Försvarsstabens underrättelseavdelning 1937–1942. Överste 1939.
AFSA; Armed Forces Security Agency. Amerikansk signalunderrättelseorganisation grundad 1949 utifrån Army Security Agency (ASA). Föregångare till National Security Agency (NSA) som grundades 1952.
Ahlgren, Per Arvid Christian (1897–1965); svensk medb. Kapten. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Ahrenberg, E., täcknamn för Helmuth Ternberg.
Al-Dulaimi, Fakhi H. Ahmed; irakisk medb. Tjänsteman vid Iraks legation i Stockholm. Utvisad 1979.
Albrecht, Horst; tysk medb. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm 1942–1943.
Alfagruppen; rysk enhet inom FSB med ansvar för terroristbekämpning inom Ryssland. Även Alpha.
Algernon, Carl-Fredrik R. (1925–1987); svensk medb. Konteramiral och krigsmaterielinspektör. Souschef Östra militärområdesstaben från 1972. Omkom då han den 15 januari 1987 föll framför ett tåg vid T-centralen i Stockholm. Omständigheterna kring dödsfallet är osäkra och enligt en teori mördades han av Stasi.
Alhava, Armas A. (1905–1981); finsk medb. Chef för den finländska säkerhetspolisen Skypo 1949–1972. Hade fram till 1935 efternamnet Byckling. Polisinspektör i Lapplands län 1941–1949.
Allenby, Karin (f.1916); svensk medb. Rekryterad av den svenska militära underrättelsetjänsten 1939. Täcknamn Anette.
Almaz; sovjetiskt projekt med militära rymdstationer 1971–1976. Totalt tre Almaz-stationer sköts upp (Saljut 2, Saljut 3 och Saljut 5).
Almquist, Eric Gustaf Hjalmar (1896–1963); svensk medb. Kapten (1932). Major (1939). Överstelöjtnant (1945). Kronobergs regemente (I11). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Almström, Harald Robert H. (1913–1994); svensk medb. Löjtnant (1937). Örlogskapten. Flygstabens underrättelseavdelning från 1971.
Alsos; täcknamn på västallierad operation i andra världskrigets slutskede med syftet att ta kontroll över Tysklands nukleära forskningsresurser.
Aman; Agaf HaModi'in. Israelisk militär underrättelsetjänst grundad 1950. Enligt en uppskattning 1996 tjänstgör 7 000 personer vid Aman.
Aminoff, Sten, svensk medb. Attaché i Frankfurt am Main 1948–1949.
Andersson, Carl Albin; svensk medb. Inkasserare. Dömd 1942 till straffarbete i tio månader.
Andersson, Edgar Paul (1895–1990); svensk medb. Författare. Franska främlingslegionen. Frivillig i Spanska inbördeskriget. Frivillig i Finland. Agent Abwehr.
Andersson, Ernst Hilding (1909–2007); svensk medb. Flaggmaskinist (1940) och sovjetisk spion. Vid svenska Flottan från 1927. Underofficers- och övermaskinistexamen 1934. Engagerad kommunist. Värvad som sovjetisk spion 1946 via tidningen Ny Dag av legationssekreterare Konstantin Vinogradov vid sovjtiska legationen i Stockholm. Rapporterade från januari 1947 om svenska marina förhållanden till Tass-korrespondenten Victor Anissimov. Anhållen 1951 och dömd för grovt spioneri till livstids straffarbete. Frigiven efter 10 år.
Andersson, Gösta S.; svensk medb. Diversearbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i ett år och sex månader.
Andersson, Nikolaj Ivanovitj; rysk medb. Journalist. Dömd 1914 för spionage till fängelse i fem år.
Andersson-Ewertz, John (1879–1957); svensk medb. Översättare. Rapporterade på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm om fartygstrafik i Göteborgs hamn. Anhållen 1942 och dömd för spioneri och olovlig underrättelseverksamhet till straffarbete i ett år och sex månader.
Andreasson, Curt H.; svensk medb. Reservofficer vid I 18. Tillhörde H-sektionen vid C-byrån. T-kontoret 1944–1957 med ansvar för bland annat infiltration av agenter i Baltikum.
Angelin, Olof Fredrik (1888–1976); svensk medb. Kommendör (1943). Marinattaché vid svenska beskickningen i Köpenhamn och Oslo 1934–1937, Paris och Haag 1937–1941, Washington 1943–1947.
Anissimov, Victor; rysk medb. Journalist. Tass Stockholm. Kontaktperson för Enbom.
Anstrin, Bo (1927–2006); svensk medb. Kontaktman för T-kontoret inom handelsflottan från 1946. Från mitten av 1950-talet medarbetare vid T-kontoret i Stockholm. Officiellt anställd vid Sjöfartsverket. Ansvarig för T-kontorets verksamhet i Malmö från 1961 (med inriktning mot Polen och DDR). Operationschef vid IB från 1965. Pensionerad 1975.
Antonsson, Esther (avl.1989); svensk medb. Sekreterare. Anlitad av C-byrån under andra världskriget.
APLAA; Office of Asian Pacific, Latin American and African Analysis. Regional avdelning inom amerikanska CIA.
Arninge, G. Stellan (1918–1976); svensk medb. Fänrik (1943). Löjtnant (1946). Kapten (1956). Värmlands regemente (I 2). Planeringsdetaljen vid Arméstabens underrättelseavdelning från 1961.
Arnstorp, Hans Göran Oscar (1923–2000); svensk medb. Major. Flygstabens underrättelseavdelning från 1968.
ASA; United States Army Security Agency. Amerikansk signalunderrättelsetjänst 1945–1976.
Ascher, Siegfried (1901–1954); tysk medb. Journalist. Agent i Italien på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm. Anhållen den 28 april 1942 men inte åtalad. Beslut togs den 21 augusti 1942 om att Ascher skulle utvisas, men detta genomfördes aldrig.
ASIS; Australian Secret Intelligence Service. Australiensisk underrättelsetjänst grundad 1952.
Assanovitch, Peter; rysk medb. Överstelöjtnant. Militärattaché vid ryska legationen i Stockholm 1912–1914. Utvisad 1914.
Austrinsky, Bertil (1918–1962); korrespondent. Inblandad i det så kallade Blackmanfallet. Anhållen 30 juli 1942 som misstänkt för spionage och sabotage. Dömd 1942 till straffarbete i ett år och sex månader för olovlig underrättelseverksamhet, förberedelse till sabotage och första resan stöld.
AW; Agencja Wywiadu. Polsk underrättelsetjänst för utrikes underrättelseinhämtning grundad 2002. Under ledning av brigadgeneral Maciej Hunia sedan 2008.
Averine, Yuri (f.1936); sovjetisk medb. Generalkonsul i Göteborg från 1979. Utvisad 1982.
AVH; Allamvedelmi Hatosag. Ungersk säkerhetspolis 1945–1956. Före 1950 Magyar Allamrendorseg Allamvedelmi Osztalya (AVO). Före 1946 Budapesti Fokapitanysag Politikai Rendeszeti Osztalya (PRO).
AVO; se AVH.
Avonmouth; täcknamn på operation där brittiska trupper i april 1940 skulle landsättas i Nordnorge för att därefter via Sverige ta sig till Finland. Genomfördes ej.
Axelsson, Helmer; svensk medb. Skogsvaktare. Agent för Norge under andra världskriget.
Axelsson, Stig; svensk medb. Kapten i Flottan. C-byrån. Engagerad i operation Stella Polaris.

B-kontoret; se Grupp B
Backlund, Tor S. (1921–2001); svensk medb. Kapten (1953). Major (1962). Överstelöjtnant (1972). IB.
Baier, A. Andreas; tysk medb. Wollwerberligan. Dömd till straffarbete i tre år och sex månader.
Bakourski, Alexis; sovjetisk medb. Major. Bitr. militärattaché Sovjets legation i Stockholm.
Baldwin, Phillip; amerikansk medb. OSS. Amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget. Täcknamn: Palladium.
Baranovsky, George; sovjetisk medb. Legationssekreterare vid sovjets legation i Stockholm. Utvisad 1963.
Bartel, Elsa (f.1903); svensk medb. Kanslibiträde Svenska legationen i Berlin. Anhållen 1946 för spionage 1941–1945.
Bauersfeld, Helmut (1907–1977); tysk medb. Dr. Medarbetare vid tyska säkerhetstjänsten SD från 1934. Medlem i NSDAP och SS. Docent vid Deutschen Akademischen Austauschdienstes i Dublin 1932–1933. Ledare Außenamtes München des DAAD i München från 1938. Ledare för Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Stockholm från september 1941. Chef Tyska Vetenskapsinstitutet i Sverige. Utvisad i februari 1945.
Baumann, Lorentz Bernhard; tysk medb. Ingenjör. Rysk spion i Sverige 1911–1913. Dömd till straffarbete i ett år och sex månader.
Beach, Donald W; brittisk medb. Direktör. Dömd 1940 vid Stockholms rådhusrätt för spionage till straffarbete i nio månader.
Beckman, Nils B. (1925–1990); svensk medb. Byråsekreterare. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1957.
Behrisch, Arno E. (1913–1989); tysk medb. Typograf. Rickmanligan. Dömd till straffarbete i tre år och sex månader.
Belaiff, S. N. Bill (1915–1979); svensk medb. Arméstabens underrättelseavdelning från 1971.
Bennedich, Carol (1905–1994); svensk medb. Militärattaché vid svenska beskickningen i Moskva 1944–1948. Överste (1952). Överste av 1 graden (1959). IB.
Berendt, Georg A. (1896–1979); svensk medb. Ryttmästare (1933). Överstelöjtnant (1952). Livregementets husarer (K3). Chef underrättelsebyrån under 1930-talet. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Berg, Berger; amerikansk medb. OSS. Skogsattaché vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget.
Bergenstrand, Klas (1945–2007); svensk medb. Jurist. Chef säkerhetspolisen 2004–2007.
Bergling, Stig (1937–2015); Polis. Dömd till livstids fängelse för grovt spioneri 1979. Rymde till Sovjet 1987. Återvände till Sverige 1994 och frigavs från fängelset 1997. Alias: Eugén Sandberg, Eugén Sydholt.
Bergman, Göran, täcknamn för Thede Palm.
Bergström, E. Ingvar (1913–1996); svensk medb. Agent C-byrån, Västsverige.
Berkov, Dmitri (f.1953); sovjetisk medb. Vicekonsul vid Sovjetunionens konsulat i Göteborg från 1978.
Beurling, Arne (1905–1986), svensk medb. Matematikprofessor och expert på krypto.
BfV; Bundesamt für Verfassungsschutz. Västtysk och senare tysk underrättelsetjänst grundad 1950.
Biggs, Ernest J. (f.1896); brittisk medb. Annonschef. Rickmanligan. Dömd 1940 till straffarbete i fem år.
Billgren, Clary (avl.2001); svensk medb. Anlitad av C-byrån under andra världskriget.
Binney, George (1900–1972); brittisk medb. Representant för brittiska Ministry of Supplies vid legationen i Stockholm från 1939.
Birkendahl, Hermann; tysk medb. Direktör DDR:s kulturcentrum i Stockholm fram till 1990.
Birnbaum, Immanuel (1894–1982); tysk medb. Journalist. Uppdrag av tyska underrättelsetjänsten att utföra spionage mot de allierade i Stockholm. Anhållen 1940 och dömd till fängelse i åtta månader.
Björkman, Kurt Einar; svensk medb. Mekaniker. Frivillig i Norge 1940. Anhölls den 4 januari 1940 och dömdes den 16 juli 1941 vid Stockholms rådhusrätt för hemlig underrättelseverksamhet. Förklarades emellertid straffri då han ansågs behöva vård på sinnessjukhus.
Blackman, Ivan (1910–1982); svensk medb. Köpman/Steward. Anhållen 30 juli 1942 som misstänkt för spionage och sabotage. Dömd 1942 till straffarbete i sju år.
Bleakley, Albert (1906–1967); brittisk medb. Tjänsteman vid brittiska legationen i Stockholm och senare brittiska konsulatet i Helsingborg.
Bleiss, Leopold Walter (f.1900); tysk medb. Postiljon. Kurir för den tyska underrättelsetjänsten. Anhölls 1940 och utvisad till Tyskland.
Blom, Nils Erik (1922–2009); svensk medb. Lagerbiträde. Anhållen 1941 och dömd för uppsåt att skada annans egendom och förvaring av sprängämnen till fängelse i tre månader, villkorlig dom.
Blomkvist, K. Theodor; svensk medb. Järnarbetare. Dömd 1942 till straffarbete i tre år.
BND; Bundesnachrichtendienst. Tysk underrättelsetjänst grundad 1956.
Bolte, Herman F. W. A. (f.1891); tysk medb. Korrespondent i Sverige från 1927. Utvisad misstänkt för spionage i maj 1940. Abwehr Norge 1941–1943.
Bomhard, Heinz von; tysk medb. Dr.jur. Hauptmann. Tjänstgjorde vid Kriegsorganisation Schweden från sommaren 1944. Officiellt assistent vid tyska legationens handelsavdelning i Stockholm.
Bonde, Carl C:son (1897–1990); svensk medb. Kapten. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Bonde, Thord C:son (1900–1969); svensk medb. Överstelöjtnant (1943). Överste (1946). Generalmajor (1954). Generallöjtnant (1957). Militärattaché vid svenska beskickningen i Washington 1943–1945.
Boney, Jamesul; amerikansk medb. Amerikanska ambassaden i Stockholm på 1970-talet. CIA.
Bonney, Thérese (1894–1978); amerikansk medb. Journalist. Agent för OSS. I Stockholm hösten 1942.
Borgström, Hans Adolf (1915–1949); svensk medb. Fänrik. Dömd 1941 till straffarbete i sex år.
Borissov, Ivan Dmitrijevitj; sovjetisk medb. Ambassadråd vid Sovjetunionens ambassad i Stockholm från 1957. KGB-resident i Stockholm 1957–1960.
Borlind, Ove Hugo Kristian (1903–1970); svensk medb. Kapten (1937). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
BRAC; Buró de Represión de Actividades Comunistas. Kubansk säkerhetspolis under 1950-talet.
Brammer, Jacob Heinrich (1881–1961); tysk och svensk medb. Sjökapten. Upplät sin bostad som täckadress åt tyska legationen. Dömd 1940 för spioneri till straffarbete i sex månader.
Branting, Georg (1887–1965), svensk medb. Advokat. Socialdemokratisk riksdagsledamot 1932–1961. Informatör åt NKVD under täcknamnet Senator.
Bratanov, Dimitre Tzotchev; bulgarisk medb. Envoyé vid Bulgariens ambassad i Stockholm från 1958.
Brewer, Georg E.; amerikansk medb. OSS. Chef Westfield Mission. Assistent till pressattachén vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskriget. Täknamn: Apollo.
Bridford; täcknamn för brittisk operation där svenska kullager fördes till Storbritannien med hjälp av fem brittiska kanonbåtar.
Broms, Carl-Gustaf (1910–1989), svensk medb. Kapten 1942. Biträdande militärattaché i Oslo 1945–1947.
Bronner, Kurt H. K. (1908–1989); tysk och svensk medb. Agent C-byrån. Dömd februari 1943 av Göteborgs Rådhusrätt till straffarbete i 10 månader för olovlig underrättelseverksamhet.
Bross, Alarich (1904–1982); tysk medb. SS-Sturmbannführer baserad i Helsingfors under andra världskriget.
Bross, Robert Georg, täcknamn för Helmuth Ternberg.
Brunkhorst, Friedrich (f.1913); tysk medb. Konsulatsekreterare.
Brådfors, Helge (1901–1955); svensk medb. Agent C-byrån, Västsverige.
BSI; Bezpecnostní informacni sluzba. Tjeckisk inrikes underrättelsetjänst grundad 1994.
BStU; Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Tysk myndighet för bevarandet av dokument upprättade av östtyska Stasi.
Büro Wagner; beteckning på tyska Abwehrs kontor i Stockholm under andra världskriget.
Busch, Friedrich; tysk medb. Major. Abwehr. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm 1943–1944.
Butler, Ewan; brittisk medb. Major. SOE Stockholm 1943–1945. Bitr. militärattaché brittiska legationen i Stockholm från 1943.

C-byrån; svensk underrättelseorganisation 1939–1946 under ledning av Carl Petersén. Före 1942 G-byrån. Från 1946 T-kontoret.
Canaris, Wilhelm (1887–1945); tysk medb. Chef för den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr 1935–1944. Sjökadett vid den tyska marinen 1905. Tjänstgjorde under första världskriget ombort på SMS Dresden som sänktes vid Isla Robison Crusoe. Engagerades på 1920-talet inom den tyska underrättelsetjänsten. Kapten (1931), Konteramiral (1935), Viceamiral (1938), Amiral (1940). Avrättad den 9 april 1945 i koncentrationslägret Flossenbürg.
Carden, Henry C.; brittisk medb. Överstelöjtnant. Militärattaché vid brittiska legationen i Stockholm från 1951.
Carlsson, Conrad O. (1896–1963); svensk medb. Skogsinspektör. Rapporterade om varutransporter i Sundsvall till tyska legationen i Stockholm. Anhållen 1940 och dömd till straffarbete i tio månader.
Carlsson, Eric "Napoleon"; svensk medb. Droskägare i Särna. Agent för Norge under andra världskriget.
Caroli, Gösta (1902–1975); svensk medb. Journalist. Agent för tyska Abwehr 1937–1940. Brittisk dubbelagent 1940–1941. Täcknamn: Nilberg, 3719, SUMMER.
Cazorek, Morgan Eskil (född ca 1928). I april 1957 dömd till straffarbete i ett år och tre månader för olovlig underrättelseverksamhet.
Castleton, Harry (f.1886); brittisk konsul i Malmö från 1919. Misstänktes för olovlig underrättelseverksamhet under andra världskriget.
CBA; Centralne Biuro Antykorupcyjne. Polsk säkerhetsorganisation för arbete mot korruption grundad 2006.
Ceder, G. Anton; svensk medb. Grovarbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i fem månader.
Ceder, Lilian R.; svensk medb. Enbomligan.
Cederberg, Axel Gunnar Eugen (1922–2008); svensk medb. Kapten. Arméstabens underrättelseavdelning från 1961.
Cellarius, Alexander, tysk medb. Chef för Abwehr i Helsingfors under andra världskriget.
Centerwall, Gustav W. E. (1930–1985); svensk medb. Löjtnant (1953). Överstelöjtnant (1972). Norrlands artilleriregemente (A4). IB.
CESID; Centro Superior de Información de la Defensa. Spansk underrättelsetjänst 1977–2002.
Chartjenko, Vasilij; sovjetisk medb. Biträdande marinattaché vid Sovjetunionens ambassad i Stockholm från 1966. Kommendörkapten.

Cheshire, Cyril, brittisk medb. SIS Stockholm 1942–1945.
Christensen, Albert E.; dansk och brittisk medb. Brittisk vicekonsul i Göteborg. SOE.
CIC; Counter Intelligence Corps. Amerikanska arméns kontraspionagekår 1917–1961. Före 1942 Corps of Intelligence Police (CIP). Kårens uppgifter övertogs 1961 av U.S. Army Intelligence Corps och 1967 av U.S. Army Intelligence Agency.
CIP; Corps of Intelligence Police. se CIC.
CIU; Central Interpretation Unit. Se JARIC.
Coates, sir Frederick G. L.; brittisk medb. Major. Biträdande militärattaché vid brittiska legationen i Stockholm från 1953.
Colby, William (1920–1996); amerikansk medb. OSS från 1943. Stockholm 1951–1953. Chef CIA 1973–1976.
Colossus; brittisk dator byggd 1943 vid Bletchley Park för att knäcka tyska meddelanden krypterade med krypteringsmaskinen Lorenz SZ40/42.
Conrad, Ernst (1917–2000); svensk medb. Ingenjör. Dömd 1942 för delaktighet i spioneri till straffarbete i åtta månader.
Croft, Andrew; brittisk medb. SOE. Bitr. militärattaché brittiska legationen i Stockholm 1941–1942.
CSE; Communications Security Establishment. Kanadensisk signalunderrättelsetjänst grundad 1946.
CSIS; Canadian Security Intelligence Service. Kanadensisk underrättelsetjänst för inrikes säkerhet grundad 1984.

Dahl, Ørnulf; norsk medb. Major. Chef militärkontoret MI-2 vid norska legationen i Stockholm under andra världskriget.
Dahlgren, Bengt Adolf Roland (1912–1998); svensk medb. Tulltjänsteman. Dömd 1942 för försummelse i tjänsten.
Danielsson, Jan (1940–2009); svensk medb. Jurist. Chef säkerhetspolisen 2000–2003.
Danielsson, Otto; svensk medb. Kriminalkommissarie. Chef Allmänna Säkerhetstjänstens tredje avdelning (de allierade).
DCRI; Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Fransk inrikes säkerhetstjänst grundad 2008.
DDIS; Danish Defence Intelligence Service. Se FE.
Degerblom, Bengt K. R. (1925–2002); svensk medb. IB.
Delbrück, Heinz; tysk medb. Chef informationsavdelningen vid tyska legationen i Stockholm.
Denham, Henry (1897–1993); brittisk medb. Marinattaché vid brittiska legationen i Stockholm 1940–1945.
DGI; Direccion General de Inteligencia. Se DI.
DGSE; Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Fransk underrättelsetjänst grundad 1982.
DGSP; Departamentul Securitaii Statului. Rumänsk hemlig polis 1944–1989. Även Securitate.
DI; Direccion de Inteligencia. Kubas underrättelsetjänst grundad 1961. Tidigare Direccion General de Inteligencia (DGI).
DIA; Defense Intelligence Agency. Amerikansk militär underrättelsetjänst sedan 1961.
Dickson, James I. A. (1899–1980); svensk medb. Agronom. Frivillig kapten i Finland 1939–1940. Frivillig i Norge 1940. Riksdagsman från 1941. Agent C-byrån.
Diseth, Erling, norsk medb. Löjtnant och radioingenjör. Norsk signalspaningspionjär.
Dimitrov, Dimitre; bulgarisk medb. Tredje legationssekreterare vid Bulgariens ambassad i Stockholm från 1958.
DIS; Defence Intelligence Staff. Underrättelseavdelning inom brittiska försvarsdepartementet.
DISIP; Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Venezuelas underrättelsetjänst 1969–2009. Ersattes av SEBIN.
Donovan, William J. (1883–1959); amerikansk medb. Generalmajor. Chef OSS 1942–1945.
DS; Durzhavna Sigurnost. Bulgarisk säkerhetstjänst till 1989.
DSS; Diplomatic Security Service. Enhet för de amerikanska diplomaternas säkerhet. Före 1985 Office of Security (SY).
DST; La Direction de la surveillance du territoire. Fransk underrättelsetjänst för främst kontraspionage 1944–2008.
Durgin, Edward Robinson; amerikansk medb. Biträdande marinattaché vid USA:s ambassad i Stockholm från 1937. Löjtnant. Bosatt i Berlin.
Döbeln, Georg von (1904–1995); svensk medb. Kapten (1939). Överstelöjtnant (1951). Chef inrikesavdelningen (kontraspionaget), Försvarsstaben.
Dövle-Dollis-Dahlgren, Astrid (1899–1981); norsk och svensk medb. Dömd 1944 för spionage till straffarbete i två år.

Eagle, Gustaf; se Adler.
Echelon; informationinsamlings- och övervakningsnätverk inriktat på satellit- och radiosändningar, telefonsamtal och fax samt epost.
Eckerman, Charlotte (1759–1790); svensk medb. Operasångare och skådespelare. Svensk spion bland utländska ambassadörer i Sverige på 1780-talet.
Edeen, Alf J. (1921–1996); svensk medb. Förste byråsekreterare. Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1961.
Edenberg, Willy (1909–1990); svensk medb. Kommendörkapten (1945). Marinattaché vid svenska legationen i Moskva 1945–1949.
Eger, Walter (f.1893); tysk medb. Köpman. Dömd 1941 för spioneri till straffarbete i tio månader.
Egorov, Viktor; sovjetisk medb. Major. Bitr. militärattaché vid Sovjets legation i Stockholm.
Eichborn, John (1879–1969); svensk medb. Steward. Rapporterade på uppdrag av Wagner vid tyska legationen i Stockholm om fartygstrafik i Göteborgs hamn. Anhållen 1942 och dömd för spioneri och olovlig underrättelseverksamhet till straffarbete i ett år och sex månader.
Ekegård, Kerstin; svensk medb. Sekreterare vid C-byrån.
Elisofon, Eliot (1911–1973); amerikansk medborgare. Fotograf och fotojournalist. OSS-agent.
Ellioth, C. Folke F. (1894–1962), svensk medb. C-byrån.
Ellsén, Carl Crister Albrektsson (1908–1983); svensk medb. Journalist. Anhållen 1942 för spioneri.
Elmér, Birger (1919–1999); svensk medb. Kapten (1955). Chef Grupp B och B-kontoret 1957–1965. Chef IB 1965–1975. Överstelöjtnant (1972).
Enbom, Fritiof (1918–1974); svensk medb. Journalist. Arresterad 1952 och dömd för spioneri till livstid straffarbete. Frigavs 1963.
Enbom, Martin; svensk medb. Trädgårdsmästare. Enbomligan.
Erhardt, Karl Nils Wilhelm (1905–1947); svensk medb. Löjtnant (1931). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937.
Erichsen, Hans S.; amerikansk medb. OSS. Biträdande marinattaché vid amerikanska legationen i Stockholm under andra världskrigt. Täcknamn: Vaudeville.
Erickson, Eric (1890–1983); svensk medb. Agent för OSS i Tyskland 1939–1945.
Ericsson, Anatole (1910–2001); svensk medb. Anställd vid L M Ericsson. Dömd 1956 för grovt spioneri.
Eriksson, Arvid Mauritz (1898–1976); svensk medb. Överste (1945). Försvarsstabens underrättelseavdelning från 1937. Militärattaché vid svenska beskickningen i Washington 1945–1947.
Eriksson, Benkt; svensk medb. Kurir för UX under andra världskriget. Karlstad.
Eriksson, J. W.; svensk medb. Befälhavare på Sveaångaren Tellus. Dömd 1917 för spionage i Tyskland till fyra års straffarbete.
Eriksson, My (1892–1968); tysk och svensk medb. Agent för Abwehr i Storbritannien 1937–1939. Internerad 1939–1945.
Eriksson, Oskar H.; svensk medb. Grovarbetare. Wollweberligan. Dömd 1941 till straffarbete i sex månader.
Eriksson, Stig Adolf (1917–1982); svensk medb. Menig soldat i Svenska Frivilligkåren 1939/1940. Stred mot tyskarna i Norge 1940. Agent för Abwehr. Dömd till ett års straffarbete.
Ernst, Wolfgang (f.1913); tysk medb. Bitr. militärattaché vid tyska legationen i Stockholm.
Essen, R. Gustaf D. von (1883–1936); svensk medb. Underlöjtnant (1903). Löjtnant (1907). Skånska husarregementet. Häktad för spioneri i Ryssland 1913. Frisläppt mot borgen och ej åtalad.


MI5 Double Cross 1939–1945

Dubbelagenter
Litteratur

Stasi 1950–1990

Svenska Stasiinformatörer
Tyska Stasiagenter i SverigeSaknas något?
Behöver något korrigeras eller kompletteras?

Tveka inte att skicka ett mail:
simon.olsson (a) avhemligat.se.